Dialogmøder

Afholdelse af serie af 4 lokale dialogmøder med borgere og politikere på Bornholm. Gennemført i samarbejde med landdistrikscoach Rikke Brandt Broegaard.

  • Categories: Proces