Helhedsplan for Allinge og Folkemødet

Udarbejdelsen af en strategisk helhedsplan for Folkemødet & Allinge gennemført som et parallelop­drag med deltagelse af tre tværfaglige teams.

Co-Creative varetog foranalyse, udarbejdede programmet og ledede processen med parallelopdraget i samarbejde med Arkitektkonkurrencerdk og Blue Bakery.

Evalueringsrapporten kan læses her >>