Områdeløft Sundholmskvarteret

Kommunikation & beboerproces for byggeskaderenovering og områdeløft af VIBO afdeling 116 + 140 i samarbejde med den boligsociale helhedsplan og områdeløft Sundholmskvarteret på Amager. Udført i samarbejde med TRIARC ARKITEKTER og landskabsarkitekt Marie Thing.