Ressourcelab Bornholm

Codesign projektet med udvikling af fremtidens ressourcesystem og skraldeløsninger på Bornholm. Testprojekt i Hasle by udført for BOFA og Aalborg Universitet. Felt research, analyse, konceptudvikling og brugerinddragelse. Ledelse af tværfagligt designteam bestående af arkitekt Sofie von der Pahlen og designerne Mads Jacobi, Bettina Prejsler og Paul Kay.