Det kan vi hjælpe med

I en verden under forandring arbejder vi med innovation, der kan hjælpe iværksættere, virksomheder og lokalsamfund til en bæredygtig omstilling - miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Mens mange fokuserer på smarte storbyer og den store teknologiske infrastruktur som svaret på fremtidens bæredygtige samfund har vi særligt fokus på udvikling af løsninger, der fungerer lokalt, i lille skala og i yderområder.

Vi kalder det Innovation på Kanten og ser vores arbejde som del af en igangværende rennæsance for livet på landet og i provinsen - hvor digital infrastruktur, deleøkonomiske redskaber og adgangen til demokratisk produktionsteknologi giver lokalsamfund og erhvervsliv udenfor de traditionelle vækstzoner nye muligheder.

Vi er inspirerede af systemisk tænkning, cirkulære principper og resiliente løsninger, hvor mangfoldige, lokale værdikæder er en væsentlig succesfaktor. Værdikæder vi hjælper med at opbygge gennem facilitering af samskabende processer på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Vores innovationsarbejde retter sig både mod den enkelte virksomhed, iværksætter eller organisation med brug for hjælp til udvikling - samt til lokalsamfund, fællesskaber og offentlige private partnerskaber der ønsker at igangsætte initiativer til styrkelse af lokaløkonomien, byudviklingen eller erhvervsudviklingen.

Gennem designmetoder og kreativ problemløsning udvikler vi koncepter og løsninger, understøttet af cirkulære og socialøkonomiske forretningsmodeller. Vores gennemgående metode er brugen af samskabende processer, der aktivt involverer brugere, borgere og en bred pallette af interessenter i udvikling og forankring af nye tiltag. Kombineret med brugen af prototyping, midlertidige installationer og living lab metoder giver vi mulighed for hurtigt at afprøve ideer ude i virkeligheden.

Du kan læse mere om vores ydelser forneden.

aq_block_4

Planlægning - ydelser

Vi tilvejebringer et vidensmæssigt fundament for innovation og udvikling gennem research, analyser og udarbejdelser af strategier og planer.

Typer af ydelser:
- Strategiske planer
- Analyser & reporter
- Projektbeskrivelser
- Desk research
- Felt reserach
- Personlige interviews & fokusgrupper
- Spørgeskemaer og digital vidensindsamling

aq_block_7

Udvikling - ydelser

Vi udvikler ideer, koncepter og driver innovation og designforløb hele vejen fra definering af udfordringer til udvikling af løsninger og nye forretningsmodeller.

Typer af ydelser:
- Visions, idé- & konceptudvikling
- Produktudvikling
- Serviceudvikling
- Projektudvikling
- Forretningsmodel innovation
- Strategisk kommunikation
- Identitetsudvikling
- Fundraising

aq_block_10

Proces - ydelser

Vi bygger brugerdrevne innovationsplatforme og iværksætterprogrammer, faciliterer innovative partnerskaber og driver samskabende processer, der aktivt involverer interessenter.

Typer af ydelser:
- Accellerators & startup programmes
- Local area development processes
- Crowdfunding & crowdsourcing tools
- Living labs
- Maker labs
- Coworking facilities
- Facilitating innovation partnerships

aq_block_13

Udvalgte projekter